پارتیشن‌های دوش

دسته بندی

🔹️تقسیم حمام به مناطق عملکردی با استفاده از پارتیشن انجام شده است.
راه‌حل بهینه برای هر حمام یک دیوار شیشه ای، که به طور موثری از فضای حمام، آن را پنهان و تقسیم‌بندی می‌کند.
پارتیشن دوش از خیس شدن کف حمام شما جلوگیری نموده و به زیباترشدن دکوراسیون حمام شما کمک خواهدکرد. همچنین استفاده پارتیشن دوش، مانع رسوب و زنگ زدگی سایر لوازم موجود در حمام جلوگیری می‌شود. در حمام هایی که فضای کمتری دارند وجود پارتیشن الزامی است چرا که آب، ممکن است سایر لوازم حمام و سرویس بهداشتی را خیس کرده که از نظر بهداشتی باعث ایجاد آلودگی می‌شود.