سرامیک‌های پرسلانی PMA سری PASS-STOP

با هدف کمک به طراحان برای در نظرگرفتن جزییات ضروری فضاهای پرترافیک، پما با سری پس اند استاپ سبد محصولات پرسلانی خود را غنی ساخت. این سری هماهنطور که اسمش برمی آید با دو سطح و دو رنگ متفاوت متناسب برای فضاهایی نظیر متروها، مراکز خرید و… میباشند .

 1