سرامیک‌های پرسلانی PMA سری MONTE VISO

SKU N/A دسته بندی ها , برچسب زدن

همانطور که در جهان ریشه ها، سنگها و کوهها تغییرناپذیر به نظر می رسند، مونته ویزو با الهام گرفتن از بلندترین کوه های آلپ کوتیان، استحکام آن را به شکل هرم ایجاد می کند.از این مجموعه می توان هم در معماری معاصر و هم مدرن استفاده کرد.

 1