زیر صفحه ای مستطیل ساترون

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام :تولید کننده چینی آلات بهداشتی

زیر صفحه ای مستطیل ساترون

📌این مدل روشویی ، بر زیر سنگ برش داده شده قرار میگیرد.

Size:31*49.5