روشویی پایه دار زهره

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام(گاتریا)

چینی نام تولید کننده چینی آلات بهداشتی

#روشویی زهره
📌این روشویی در سه سایز زیر عرضه می گردد:
۱⃣ سایز ۵۱ × ۶۳
۲⃣ سایز ۴۵ × ۵۳
۳⃣ سایز ۳۸ × ۴۵