روشویی پایه دار ای کوچک

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام (گاتریا)

تولید کننده چینی آلات بهداشتی

#روشویی آی
📌این روشویی در دو سایز زیر عرضه می گردد:
۱⃣ سایز ۴۹ × ۶۰
۲⃣ سایز ۴۵ × ۵۱