روشویی نیم پایه گاتریا

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام(گاتریا)

تولید کننده چینی آلات بهداشتی

#روشویی گاتریا
📌این روشویی در دو سایز زیر به صورت نیم پایه عرضه می گردد:
۱⃣ سایز ۴۷ × ۶۲
۲⃣ سایز ۴۵ × ۵۶