روشویی نیم پایه گاتریا با شیر

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام(گاتریا)

تولید کننده چینی الات بهداشتی

این محصول در دو سایز ارائه می گردد

-۴۷*۶۱.۵

-۴۵*۵۶.۵