روشویی نیم پایه آی

دسته بندی برچسب زدن

چینی نام(گاتریا)

تولید کننده چینی آلات بهداشتی

#روشویی آی نیم پایه
📌این روشویی در سه سایز مذکور و به صورت نیم پایه نیز عرضه می گردد.