کابین روشویی سامسنگان مدل نیوجیو

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.)کاسه قابل پتینه نیست(

 28,500,000 63,000,000