کابین روشویی سامسنگان مدل میلانو

SKU N/A دسته بندی برچسب زدن
جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.
جهت سفارش رنگهای پتینه ای ۵۰درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد. (کاسه قابل پتینه نیست).
در صورت پتینه درب یونیت ۲۵درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.
سایز ۷۰و ۱۲۰روشویی فوق نیز موجود است و بابت سایز ۷۰مبلغ ۱۰درصد از قیمت های هر محصول کسرو بابت سایز ۱۲۰مبلغ ۱۰درصد به قیمت های هر محصول اضافه می شود.

قیمت یونیت های رنگی براق به غیر از مشکی با قیمت طرح چوب یکسان است.

 

 22,000,000 99,000,000