کابین روشویی سامسنگان مدل مارلون

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد. )کاسه قابل پتینه نیست(

– در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت و یا باکس ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

در صورت قابدار شدن آینه ۳۰درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

 19,000,000 148,000,000