کابین روشویی سامسنگان مدل تیفانی

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت و یا باکس ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد.

– در صورت تغییر سایز یونیت و صفحه )طول ، عرض و ارتفاع ( به ازای هر ۱۰ سانتی متر مبلغ ۱۰ درصد به قیمت های فوق اضافه و یا کسر می گردد. )۱ تا ۱۰ سانتی متر(

در صورت حذف کشو و تبدیل به لوال جکی مبلغ ۶ درصد کسر می گردد.

– سفارش پتینه فقط قسمت بیرونی کاسه قابل انجام می باشد )پتینه داخل کاسه شامل گارانتی نمی باشد(.

 27,000,000 244,500,000