کابین روشویی سامسنگان مدل اوندا

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد. )کاسه قابل پتینه نیست(

– در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت و یا باکس ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه میگردد.

– قیمت یونیت های رنگی براق به غیر از مشکی با قیمت طرح چوب یکسان است .

 16,500,000 124,000,000