کابین روشویی سامسنگان مدل اسکالا

جهت سفارش رنگ های مشکی، متالیک و مات ۲۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.

در صورت پتینه درب و یا بخشی از یونیت ۲۵ درصد به مبلغ فوق اضافه می گردد

– جهت سفارش رنگ های پتینه ای ۵۰ درصد به قیمت های فوق اضافه می گردد.)کاسه قابل پتینه نیست(

 25,500,000 87,000,000