روشویی سنگی پرشین سنگ مدل ویولت

دسته بندی برچسب زدن

نام سنگ:مرمریت ایرانی نمین

ابعاد روشویی:۵۰*۱۰۰